Smysl Ježíšovy oběti na kříži

Člověk Bůh si na začátku normálně povídali, podobně jako si povídáme mezi sebou. Člověk se ale na Boha vykašlal a rozhodl se, že si chce dělat věci po svém, nezávisle na tom, jak si to představuje jeho Stvořitel.

Tím vznikla mezi Bohem a člověkem obrovská propast, kterou tvoří lidské špatnosti. Bez kontaktu s Bohem žijí lidé prázdné životy, a tak se odjakživa snaží tu propast nějak překonat. Snaží dostat zpátky různými způsoby. Někdo zkouší dělat dobré skutky a žít podle pravidel, někdo zkouší různá náboženství a duchovní zkušenosti, někdo další to zkouší skrze svou kariéru. Žádná z těchto věcí ale nedokáže vzniklou propast překonat.

Bůh má člověka doopravdy rád, proto poslal svého vlastního syna – Ježíše, který situaci vyřešil. Vzal všechny špatnosti na sebe a vzal na sebe i trest za to, že je lidé páchají. To znamená, že svou obětí na kříži vytvořil most, který je dostatečně dlouhý k tomu, aby překonal propast. Ježíš zemřel na kříži a tím to umožnil. Tři dny po smrti byl Ježíš vzkříšen, to znamená, že smrt nad ním nemá žádnou moc a že On je doopravdy vítěz.

Každý člověk tak může přejít po mostě zpátky k Bohu a být znovu s ním. Jediné, co pro to musí udělat je přijmou Ježíšovu oběť na kříži a říct mu: „Ježíši přijď do mého života, odpusť mi všechno špatné a veď mě.“

Co ti brání, abys to Ježíši řekl/a právě teď? Jestli v tom potřebuješ pomoc nebo jsi to udělal/a a zajímá tě, co dál, neváhej mě kontaktovat. Případně můžeš projít kurzem na www.hledamboha.cz.