Kázání

Tady zatím nic není…

Ale bude, protože to je jeden ze způsobů, jak sloužím Hospodinu.