Jak jsem přijal Ježíše (patnáctisekundový příběh)

V mém životě byla doba, kdy jsem
se cítil osamělý a nemohl jsem najít
smysl života, všechno se mi zdálo marné.

Pak jsem řekl: „Ježíši přijď do mého života,
odpusť mi všechno špatné a veď mě.“
Ježíš to vzal vážně a vstoupil do mého života.

Od té doby jsem začal prožívat jeho lásku
a smyslem mého života se stalo žít pro něj
a následovat ho na každém kroku.

Jak to máš s Ježíšem ty? Tohle udělal pro každého z nás.