Proč a jak jsem se stal vikářem (patnáctisekundový příběh)

Jako člověk, který čerstvě přijal Ježíše,
jsem zjistil, že je dobré Bohu různými
způsoby sloužit. Rád jsem studoval Bibli
a učil jsem se mít rád lidi kolem sebe.

O několik let později se mě kazatel Daniel
Jurčo zeptal, proč nejdu studovat teologii,
když mám tolik otázek ohledně Bible. Také
mě, především osobním příkladem, vedl
k tomu, abych měl rád všelijaké lidi,
přestože si to vůbec ničím nezaslouží.

Přijal jsem Boží povolání ke studiu teologie,
přestože jsem kazatelem nikdy být nechtěl.
Po škole jsem přijal pozvání sboru do vikariátu
se záměrem zjistit, jestli Bůh to náhodou nemá
v plánu jinak, než jsem si představoval já.

Vikářem jsem od podzimu 2018. Pokračování příště.